Glaskunst


Titel van het werk : Escape! (2019)

Omschrijving diepere betekenis van het werk
Het verlangen van de ziel om vrij te zijn ligt in ons allen verborgen. Zij is in oorsprong vrij en vederlicht. We houden haar gevangen met onze gedachten over wie we zijn en waaraan we moeten voldoen. De glazen kubus symboliseert dit afgescheiden zijn. Soms ontstaat er een barst in onze werkelijkheid en worden we stilgezet. Een moment waarop het licht naar binnen kan en we ons herinneren wat werkelijk belangrijk is. Een enkeling weet daar gebruik van te maken en te ontsnappen.


Titel van het werk: Her-innering (2019)


Omschrijving diepere betekenis van het werk
Het verlangen om vrij te zijn ligt verborgen in de ziel van ieder mens. Het leven is een ontdekkingsreis om ons te her-inneren wie we in essentie zijn.
Als ik vleugels had dan was ik vrij om te vliegen, om boven de wolken uit te stijgen, te genieten van het zonlicht. Zo vrij als een vogel, spelend met de wind, vrij om te bewegen tussen hemel en aarde.


 


 

Titel van het werk : Alignment I en II (2021)


Omschrijving diepere betekenis van het werk
Het leven op aarde kent twee tegengestelde krachten. De neerwaarts gerichte zwaartekracht, en de opwaartse, opstijgende kracht. Als mens willen we vrij zijn van de aardse zwaarte van het leven, we willen zo vrij zijn als een vogel.
Om te kunnen opstijgen en vliegen dienen de veren van een vleugel precies goed te staan, in aligment te staan. Zo ook de omstandigheden voor de mens om deze staat van vrijheid te bereiken.


Titel van het werk :     Alignment III


Omschrijving diepere betekenis van het werk

Wanneer vogels een lange reis maken, vormen ze een V-formatie. De vogels wisselen elkaar af. Sterke vogels gaan aan kop, waar de luchtdruk en weerstand groter is. Vogels die moeten uitrusten en weinig kracht hebben sluiten achter aan en liften mee op de inspanning van de sterksten. Door deze manier van samenwerking kunnen grote afstanden gezamenlijk overbrugd worden.
De mens staat momenteel voor grote uitdagingen met betrekking tot het klimaat, de natuur en de economie. Als mens kunnen we veel lering trekken uit deze manier van samenwerken.


 

Titel van het werk : Pièce de résistance (2020)


Omschrijving diepere betekenis van het werk

De natuur staat onder druk. Zo is vrijwel ongemerkt het aantal mussen terug gelopen en is de eens zo vertrouwde mus opgenomen op de ‘rode lijst’, een lijst van bedreigde vogelsoorten. Het werk laat de natuurlijke kringloop zien, het proces van blauwdruk (tekening), tot 3d object tot vergankelijkheid. Hoezeer we ons best ook doen, het lukt met de beste wil van de wereld niet om een levende mus te maken en daarom verdwijnt het concept als een prop papier in de vuilnisbak. Wanneer de natuur niet langer kan voorzien in de levensbehoeften van de mus, rest slechts een ‘pièce de résistance’.


Persoonlijke ontwikkeling

 


In voorgaande jaren kwam de veer steeds weer terug, als symbool voor vrijheid,
mijn persoonlijk verlangen. In de praktijk zoek ik echter toch steeds weer de
consensus, ik probeer te voldoen aan de verwachtingen van anderen en leg
mijzelf op deze manier aan banden. Mijn leerkacht heeft mij op het hart heeft
gedrukt, slechts 1vleugel te maken, het beeld dat ik voor ogen had bestond
echter uit 2 vleugels. Toen er sprake was om nog een derde werk aan te leveren,
heb ik niet lang hoeven te twijfelen. Om te kunnen vliegen heb je twee vleugels
nodig. Deze laatste stap symboliseert voor mij het loskomen van de
verwachtingen van anderen en daadwerkelijk mijn eigen innerlijke weg te volgen.

 

 

Glas is voor mij een harde leermeester geweest. Het is een lastig materiaal om
mee te werken. Zij is meedogenloos en breekt wanneer ik mijn geduld verlies. Zij
is kwetsbaar en buigt niet. Zij is transparant en verhult niet. Een
onnauwkeurigheid in de beginfase, heeft grote invloed op het eindresultaat.
Maar wanneer het licht erdoor schijnt, komt het werkelijk tot leven, en overstijgt
het ieder ander materiaal. Het werken met glas brengt mij in een staat van flow,
de wereld om mij heen verdwijnt en voor dat moment ben ik even vrij, los van
alle wereldse beslommeringen.

Bij interesse neem contact op via het contactformulier, wij horen graag van u!