Onze missie

Onze missie is bijdragen aan het welzijn van jou, van mij en de mensen om ons heen. Wanneer we meer gaan leven vanuit onze oorspronkelijke natuur, onze essentie dan gaan we andere keuzes maken. Dan realiseren we dat wij verbonden zijn met elkaar en met de natuur. Pay it forward
We geloven dat ieder mens uniek is en een eigen unieke bijdrage kan leveren.  Dat niet alleen jij en ik, maar iedereen een verschil kan maken en iets moois kan doorgeven. Ieder op onze eigen manier.
Pay it Forward

Pay it forward

We geloven dat ieder mens uniek is en een eigen unieke bijdrage kan leveren.  Dat niet alleen jij en ik, maar iedereen een verschil kan maken en iets moois kan doorgeven. Ieder op onze eigen manier.  

Pay it Forward

Ons team

Bestaat uit vrijwilligers. Mensen zoals jij en ik. Mensen die iets willen toevoegen. Op deze manier houden we de lijnen kort en komen de donaties ook terecht op de plek waarvoor ze bestemd zijn.

Ons teamInitiatief!

De stichting is opgericht door Monique Glorie en Marijke Bontje. Samen met Silvia de Heer vormen zij  het team achter initiatief!  Ieder op het eigen gebied leveren zij een bijdrage aan de trainingen, workshops en initiatieven die de stichting heeft ontwikkeld.

Initiatief!

 What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make

- Jane Goodall